Trafiğe kayıtlı araç sayısının 23 milyonu aştığı günümüzde aynı aracın birden fazla sürücü tarafından kullanılabileceği de göz önünde bulundurulduğunda sürücü kursu pazar hacminin oldukça büyük olduğu söylenebilir. Bu yazıda sürücü kursu açmak isteyenler için lazım olacak bilgileri derledik.

Sürücü Kursu Açma Şartları Hangi Düzenlemelerde Yer Alır ve Başvuru Nereye Yapılır?

Sürücü kursu açabilmek için gereken şartlar, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği’nde yer almaktadır. Başvurunuzu il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapmanız gerekmektedir. Başvurular milli eğitim müdürlüklerince incelenerek tanzim edilen dosya Valiliklerce Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça uygun görülen başvurulara “Kurum Açma İzni” verilir.

Bu Yönetmeliğe göre nüfusu, 10.000 ile 20.000 arası olan ilçelerde sadece bir adet, 20.000 ile 30.000 arası olan ilçelerde iki adet, 30.000 ile 50.000 arası olan ilçelerde üç adet, 50.000’den sonraki her 50.000 nüfus için ise en fazla üç adet sürücü kursu açılmasına izin verilmektedir.


Sürücü Kursu Açmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Kurucu veya kurucu temsilcisinden;

 1. Dilekçe formu,
 2. T.C. Kimlik numarası beyanı,
 3. Altı ay veya daha fazla ağır hapis, yüz kızartıcı bir suç ya da kasti bir cürümden dolayı kesinleşmiş cezası bulunmadığına dair adli sicil kaydının Savcılık Makamından ya da E-Devletten alınmış bir örneği,
 4. Kurs tüzel kişilik ise vakıf veya derneklerce tasdik edilmiş tüzük veya ana sözleşme, şirket ise Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış veya kurumca onaylanmış şirket sözleşmesi, kurucu temsilcisinden noter tasdikli yönetim kurulu kararı istenmektedir.

Sürücü Kursunun Açılacağı Binaya İlişkin Hangi Belgeler İstenmektedir?

 1. Sürücü Kursunun açılacağı binada kiracı, malik veya intifa hakkına sahip olunduğuna dair yazılı mülkiyet durum beyanı ve dilekçe formunda adresine ilişkin beyan,
 2. Tapu kütüğü kaydında mesken olarak görülen bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde açılacak kurslardan 23.6.1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 24’üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince kat malikleri kurulu muvafakat belgesi,
 3. Bina iş yeri ise belediye imar müdürlüğünden alınacak iş yeri belgesi istenmektedir.

Sürücü Kursunun Açılacağı Binanın Kullanış Amaçlarına Uygun ve Yeterli Olup Olmadığına İlişkin Valiliklerce Düzenlenmesi İstenen Belgeler Nelerdir?

 1. Bayındırlık müdürlüğünden binaya ait üç adet roleve planı içeren teknik rapor,
 2. İki İlköğretim müfettişinin düzenlemiş olduğu rapor,
 3. Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü tarafından verilen rapor,
 4. İtfaiye Müdürlüğünce verilen raporu istenilmektedir.

Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlükleri ile İlköğretim Müfettişleri Raporlarında Neler Yer Almaktadır? 

 1. Açılmak istenilen yerin açık adresi,
 2. Eğitmen ve idareci odaları, sınıflar gibi bölümlerin sayı ve büyüklükleri ve bunlara göre kursun toplam kursiyer kapasitesinin ne olabileceği,
 3. Lavabo ve WC sayısı ile bayan ve erkek kursiyerler için ayrı ayrı olup olmadığı bilgilerine yer verilmektedir.

Sürücü Kursunda Ders Verecek Eğitmenlerde Aranacak Şartlar Nelerdir?

 • İlk yardım dersi eğitmenlerinin; ilk yardım eğitmeni isimli sertifika veya ilk yardım kurs bitirme belgesi sahibi olmaları,
 • Trafik ve çevre dersi eğitmelerinin; en az üç yıllık sürücü belgesine, trafik ve çevre bilgisi ile ilgili bölümlerden mezun, Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş Trafik ve Çevre Öğreticiliği isimli belge sahibi olmaları, 
 • Araç tekniği dersi eğitmenlerinin; lisans veya ön lisans otomotiv bölümü mezunu, Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş Araç Tekniği Öğreticiliği isimli belgeye veya Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği isimli belgeye sahibi olmaları, 
 • Direksiyon eğitmenlerinin; ön lisans veya lisans direksiyon eğitimi ile ilgili bölümlerden mezun olup öğreticilik yapacağı sınıftan sürücü belgesi, en az ortaöğretim mezunu olan eğitmenlerin öğreticilik yapacağı sınıftan en az üç yıllık sürücü belgesi ve Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği isimli belgeye sahip olmaları gerekmektedir.

Sürücü Kursu Açmanın Maliyeti Nedir?

Sürücü kursunuzun büyüklüğüne, konumuna ve kursiyere hizmet vereceğinize ve çalıştırmayı düşündüğünüz personel sayısına bağlı olarak başlangıç masraflarınız ve aylık giderleriniz değişiklik göstermektedir. Kurmak istediğiniz sürücü kursunun özelliklerine göre maliyet hesaplamanız yerinde olacaktır.
 

Eğer hali hazırda bir sürücü kursunuz varsa iyisuruyorum.com'a kaydolup, adayların size ulaşması için hemen formu doldurun, adaylar size en hızlı şekilde ulaşsın!