KVKK Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden iyisuruyorum.com tarafından kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem verilmektedir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:
-Şirketimiz tarafından sunulan ürün veya hizmetlerden sizleri faydalandırmak için çalışmaların yapılması kapsamında;
Ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin yürütülmesi,
Müşteri ilişkileri yönetimi ile talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi,
Kampanya, promosyon veya tanıtım süreçlerinin yürütülmesi,
- Açık rızanızın varlığı halinde ürün ve hizmetlerin sizlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi kapsamında;
Size özel ürün veya hizmet tekliflerinin, kampanyaların, promosyonların sunumu ile diğer pazarlama aktivitelerinin yürütülmesi,
- Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında,
Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
Hukuk süreçlerinin icrası,
Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar Ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda yurt içinde veya yurt dışında yerleşik tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

Onay vermiş olmanız halinde kişisel verileriniz ilgili eğitim kurumu ya da hizmeti verecek birey ya da kurumları ile paylaşılabilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden faydalanmanızın sağlanması amacıyla elektronik ortamda Şirketimizin internet sitesi, mobil aplikasyon, telefon, e-posta kanallarından Şirketimizle temasta bulunulması halinde toplanacaktır. Kişisel verileriniz sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülük, Şirketimizin meşru menfaati ile ürün ve hizmetlerin sizlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi kapsamında açık rıza kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanacaktır.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesince

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, ilgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkınız mevcuttur."